Financování

 

Potřebujete pomoci s financováním strojů? Naše společnost spolupracuje s leasingovou společností, která patří mezi přední finanční společnosti v České republice a na Slovensku.

Při financování využíváme především:

 • Finanční leasing
 • Operativní leasing
 • Úvěr

K doplňkovým službám v našem portfoliu patří:

 • pojištění – veškerý servis potřebný pro pojištění financovaných předmětů poskytujeme ve spolupráci s makléřskou společností Renomia
 • treasury management – zajišťujeme úroková a kurzová rizika
 • finanční poradenství – vyhodnocujeme nabídky a radíme s daňovou legislativou

Financování poskytujeme v Kč nebo EUR, volit můžete mezi pevnou a variabilní úrokovou sazbou. Variabilní úrokové sazby jsou vázány na vývoj referenční úrokové sazby (PRIBOR, EURIBOR). Splátkové kalendáře můžeme nastavit s pravidelnými nebo nepravidelnými splátkami, tak aby zohlednily nepravidelné či sezónní výkyvy vašich příjmů. Při stanovení celkové doby splácení nezapomínáme ani na potřeby klienta i dobu a užívání předmětu investice.

Finanční leasing

Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem, který je vhodný pro financování většiny movitého i nemovitého majetku. Vlastníkem předmětu je po dobu trvání smlouvy leasingová společnost, která rovněž realizuje odpisy a má předmět uvedený ve své rozvaze. Pro nájemce jsou leasingové splátky daňově uznatelným nákladem a zahrnuje je do výkazu zisku a ztrát. Na konci smlouvy má nájemce předkupní právo na předmět leasingu za předem sjednanou cenu. Může také předmět leasingu vrátit nebo prodloužit leasingovou smlouvu. Doba trvání leasingu záleží na nájemci, musí však být dodržena minimální doba trvání smlouvy v závislosti na odpisové skupině předmětu leasingu. Splátky podléhají dani z přidané hodnoty, způsob její úhrady vyplývá ze smluvní úpravy přechodu vlastnického práva po skončení leasingu.

Výhody pro vás:

 • Zachování likvidity
  Předmět zakoupí leasingová společnost, vaše vlastní zdroje a úvěrové rámce zůstanou nedotčeny.
  Splácení z výnosu investice 
  Splátky začínáte hradit až po převzetí, tedy ze zdrojů, které získáte používáním předmětu leasingu.

 • Vysoká variabilita nastavení leasingových splátek
  Leasingové financování umožňuje nastavení splátek a splátkových kalendářů podle vašich potřeb.

 • Finanční leasing nezvyšuje podíl cizích zdrojů v rozvaze 
  Vlastníkem předmětu je leasingová společnost, která provádí odpisy a má předmět ve své rozvaze. Leasingové splátky na vaší straně vstupují pouze do vašeho výkazu zisků a ztrát.

Operativní leasing

Operativní leasing je správnou volbou pro každého, kdo preferuje užívání předmětu pouze na určitou dobu, plánuje pravidelnou obnovu investičního majetku nebo pro toho, kdo zařízení potřebuje výhradně na splnění určité zakázky. Nájemce po skončení smlouvy předmět nájmu vrací zpět a většinou jej hned nahradí novým, ale má také možnost jej odkoupit nebo prodloužit smlouvu. Zajištění servisu a rizik spojených s provozem předmětu leasingu je vždy předmětem individuální dohody.

Výhody pro vás:

 • Zachování likvidity
  Předmět zakoupí leasingová společnost, vaše vlastní zdroje a úvěrové rámce zůstanou nedotčeny.

 • Splácení z výnosu investice 
  Splátky začínáte hradit až po převzetí, tedy ze zdrojů, které získáte používáním předmětu leasingu.

 • Operativní leasing nezvyšuje podíl cizích zdrojů ve vaší rozvaze
  Vlastníkem předmětu je leasingová společnost, která provádí odpisy a má předmět ve své rozvaze. Leasingové splátky na vaší straně vstupují pouze do vašeho výkazu zisků a ztrát. 

 • Přebíráte do užívání nové strojní zařízení nebo nový dopravní prostředek a vracíte použitý 
  Nemusíte tak řešit prodej nebo další použití předmětu a zakázky můžete realizovat vždy pomocí nejmodernějších technologií a nejnovějších zařízení.

 • Jednoduché plánování cash-flow
  Leasingové platby jsou fixní a snadno předpověditelné.

Úvěr

Leasingová společnost poskytuje také finanční prostředky na nákup předem sjednaného předmětu financování, který zpravidla uhradí přímo na účet dodavatele. Vlastníkem předmětu je od počátku financování zákazník, který také provádí daňové odpisy a předmět vede ve své bilanci. Doba splatnosti stejně jako výše a konstrukce splátek odpovídá individuálním potřebám každého klienta.
Leasingová společnost je smluvním partnerem PGRLF (Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu), EIB (Evropské investiční banky) a CEB (Rozvojové banky Rady Evropy. Klienti tak mohou využít úvěry s dotační podporou v rámci různých programů.

Výhody pro vás:

 

 • Vlastníkem předmětu se stáváte okamžitě po jeho koupi
  Na pořízení nového stroje či vozidla nemusíte vynakládat vlastní finanční zdroje.

 • Dotační podpora
  Úvěrové financování můžete kombinovat s různými dotačními programy ČR a EU.

 • Variabilní splátkový kalendář
  Doba splácení není zákonem nijak limitována.

 • Splátky nejsou zatíženy DPH
  Splátky úvěru nepodléhají žádné sazbě daně z přidané hodnoty.

Používáním této stránky souhlasíte s ukládáním souborů cookies do vašeho PC ×